Een zomerse aardpeerupdate

De deelnemers aan de Groene Vinger Aardpeerwedstrijd delen aardpeerlief en -leed.

De Groene Vinger en het Groenlegioen

De Groene Vinger heeft zich aangesloten bij het Groenlegioen.