Een zomerse aardpeerupdate

De deelnemers aan de Groene Vinger Aardpeerwedstrijd delen aardpeerlief en -leed.