De Eetbare Vierkante Meter Wedstrijd

Hoeveel opbrengst haal je uit een piepkleine moestuin van 1m2?

Oude groente en nieuwe media

Aardpeerquiz? Aardpeerfestival? Gouden Aardpeer Wisseltrofee?

Aardpeerfestival

Wat staat er op het programma?

Een zomerse aardpeerupdate

De deelnemers aan de Groene Vinger Aardpeerwedstrijd delen aardpeerlief en -leed.

Het eerste aardpeergroen steekt de kop op

De strijd tussen de deelnemers aan de Groene Vinger Aardpeerwedstrijd is losgebarsten.

De Groene Vinger Aardpeerwedstrijd

De Groene Vinger is gefascineerd door aardpeer, een plant die zowel geliefd als gehaat wordt.